לדלג לתוכן

וועלפן

פֿון װיקיפּעדיע

די וועלפן זענען די עלטסטע נאָך עקזיסטירנדע הויכע אדעלפאמיליע אין אייראָפּע. דאקומענטירט זינט דעם 8טן יארהונדערט, די דינאסטיע דערגרייכט איר ערשטן שפיץ פון מאכט אין די הויכע מיטל אלטער אין דער צייט פון דער הייליגער רוימישער רייך, ווען זיי זענען געווען די הערצאגן פון פון בייערען און זאקסען ווי אויך פון 1209 ביז 1218

א קייזער אוטטאVI

אין די מאָדערע צייט זענען די וועלפן ווידער אין זייער שפּיץ ווען זיי ווערן קורפירסטען און קעניגען פון האַנאָווער און קעניגען פון גרויס בריטאַניען און אירלאַנד.

דער היינטיגער הויפּט פון די וועלפן פאמיליע איז ערנסט אויגוסט פון האַנאָווער.