דאמינעטריקס

פֿון װיקיפּעדיע
אזא סארט לעדערנע ריט וואס דער פרוי נוצט צו געוועלטיקן און שמייסן דעם מאן.

דאמינעטריקס איז א פארם פון בי.די.עס.עם. וואס די פרוי נעמט די פירענדע ראלע און סעקס, און זי בינדט איין די מאן אין קייטען און שלאגט אים מיט א ריט אדער אנדערע פייניגונג מיטלען ווא דער מאן שפירט זיך אומבאהאלפען און פארשקלאפט צום האר וואס איז די פרוי.

די דאזיגע שפיל פאר געלט איז א פארעם פון זנות און ווערט פארעכענט ווי אומלעגאל אין אמעריקע.ען