לדלג לתוכן

אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש"

ביישפּילן פון דעם נאַטוראַליזירטן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער פון ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.
(ביישפּילן פון דעם נאַטוראַליזירטן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער פון ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.)
(ביישפּילן פון דעם נאַטוראַליזירטן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער פון ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.)
|קויעך
קויכעס
|"מען זאָגט, אז אין אים איז געלעגן באהאלטן א גרויסער קויעך."
|"דאָ פלעגט ער איבערטראָגן א ציגל, דאָ פלעגט ער מיט גאָר די קויכעס טראָגן מיסט אף א רידל."
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 10.
 
|"דאָ פלעגט ער איבערטראָגן א ציגל, דאָ פלעגט ער מיט גאָר די קויכעס טראָגן מיסט אף א רידל."
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 5.
|-
|מרה־שחורה
|מאָרע־שכוירע
|"... די צווייטע האָט שוין אין זיך אביסל זיסע מאָרעשכוירע,"
|
 
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 10.
|-
|מרובע
526

רעדאקטירונגען