לדלג לתוכן

אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש"

מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
|
|-
|שילשול (אָדער אַמאָל שלשול)
|שילשל
|
|-
|שכנה
שכנות
|שכיינע
שכיינעס
|
|-
|שכר
|סכאַר
|
|-
|שכר
|שייכער
|
|-
|שכר־לימוד
|סכאַר־לימעד
|
|-
|של־יד
|שעל־יאַד
|
|-
|של־ראש
|שעל־ראָש
|
|-
|שלא־כדרך־הטבע
|שעלוי־קעדערעך־האַטעווע
|
|-
|-
|שלום־בית
|שאָלעם־באַיעס (לויט "מאָדערן ייִדיש־ענגליש ענגליש־ייִדיש ווערטערבוך" פֿון אוריאל ווײַנרײַך)
|שאָלעם־באַיעס
(אָדער אַמאָל שאָלעם־באַיִס לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)
|
|-
|שלום־ושלווה
|שאָלעם־וועשאַלווע
|
|-
|
|-
|שלומיאל
|שלח־מנות
|שלומיִעל
|שאַלאַך־מאָנעס (אָדער אַמאָל שלאַך־מאָנעס)
|
|-
|שלוש (אָדער אַמאָל שלש)
|של־יד
|שאַלעש (אָדער אַמאָל שאָלעש)
|שעל־יאַד
|
|-
|שלוש־סעודות (אָדער אַמאָל שלש)
|של־ראש
|שאַלעשודעס (אָדער אַמאָל שאָלעש)
|שעל־ראָש
|
|-
|שלוש־רגלים (אָדער אַמאָל שלש)
|שאָלעש־רעגאָלים (אָדער אַמאָל שאָלעש)
|
|-
|שלושים
|שלוישים
|
|-
|שלח־מנות
|שאַלאַך־מאָנעס (אָדער אַמאָל שלאַך־מאָנעס)
|
|-
|שליח
שליחים (אָדער אַמאָל שלוחים)
|שעליִעך
|שליִעך
שליכים (אָדער אַמאָל שלוכים)
|
|-
|שליח־מיוחד
שליחים־מיוחדים
|שעליִעך־מעיוכעד
שליכים־מעיוכאָדים
|
|-
|שליח־מיצווה
שליחי־מיצווה
|שעליִעך־מיצווע
שליכע־מיצווע
|
|-
526

רעדאקטירונגען