בלאקירטע באַניצער

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
געפֿינען א בלאקירטן באניצער
ערשטער בלאטפריערדיקער בלאטקומענדיגער בלאטלעצטער בלאט
צײַטשטעמפל ציל גייט אויס: בלאקירן סיסאפ בלאקירן פאַראַמעטערס אורזאַך
22:11, 5 יולי 2020 46.31.101.101 (שמועס) 22:11, 12 יולי 2020
נאך 1 טאג, 10 שעה'ן און 25 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • נאָר אַנאָנימע באַניצער
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
05:29, 5 יולי 2020 213.137.71.158 (שמועס) 05:29, 12 יולי 2020
נאך 17 שעה'ן און 43 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • נאָר אַנאָנימע באַניצער
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
08:34, 28 יאַנואַר 2020 197.38.0.0/16 (שמועס) 08:34, 28 יאַנואַר 2021
נאך 200 טעג, 20 שעה'ן און 48 מינוט
WhitePhosphorus (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • נאָר אַנאָנימע באַניצער
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
Cross-wiki vandalism (global sysop action)
12:39, 25 אויגוסט 2019 FelixLang234 (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Praxidicae (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
xwiki vandalism
14:30, 28 יוני 2014 Culpho 62 (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק MoiraMoira (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 • בליצפאסט בלאקירט
 • קען נישט רעדאַקטירן דעם אייגענעם רעדן בלאַט
Cross-wiki issues (global sysop action): see nl:Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Knowle (Crouch, Swale)
13:37, 5 מײַ 2012 SUCK SIDELOCK (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Tegel (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
13:36, 5 מײַ 2012 SAUG SEITLOCK (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Tegel (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
13:33, 5 מײַ 2012 SEITLOCK SAUG (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Tegel (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
13:30, 5 מײַ 2012 SIDELOCK SUCK (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Tegel (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
11:22, 24 אָקטאָבער 2011 Buri Landolt (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Mercy (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
cross-wiki abuse
23:39, 30 אַפריל 2011 KLSeyffert (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Lofty abyss (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 • בליצפאסט בלאקירט
 • קען נישט רעדאַקטירן דעם אייגענעם רעדן בלאַט
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
08:50, 28 אַפריל 2011 AttAl (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Lofty abyss (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 • בליצפאסט בלאקירט
 • קען נישט רעדאַקטירן דעם אייגענעם רעדן בלאַט
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
01:02, 26 אַפריל 2011 Güüühjle (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Lofty abyss (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 • בליצפאסט בלאקירט
 • קען נישט רעדאַקטירן דעם אייגענעם רעדן בלאַט
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
07:01, 25 אַפריל 2011 Güüüüüüüüüüüüüüüü (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Lofty abyss (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 • בליצפאסט בלאקירט
 • קען נישט רעדאַקטירן דעם אייגענעם רעדן בלאַט
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
06:59, 25 אַפריל 2011 Marcel Salzer (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Lofty abyss (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 • בליצפאסט בלאקירט
 • קען נישט רעדאַקטירן דעם אייגענעם רעדן בלאַט
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
22:29, 24 אַפריל 2011 Nordwestlöli 3 (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Lofty abyss (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 • בליצפאסט בלאקירט
 • קען נישט רעדאַקטירן דעם אייגענעם רעדן בלאַט
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
07:09, 11 אַפריל 2011 Stoppt Hozro! (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Bsadowski1 (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 • בליצפאסט בלאקירט
 • קען נישט רעדאַקטירן דעם אייגענעם רעדן בלאַט
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
01:33, 2 אַפריל 2011 Jzgnuz (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Bsadowski1 (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 • בליצפאסט בלאקירט
 • קען נישט רעדאַקטירן דעם אייגענעם רעדן בלאַט
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
03:19, 27 מײַ 2010 Gu1997 (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Jyothis (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 • בליצפאסט בלאקירט
 • קען נישט רעדאַקטירן דעם אייגענעם רעדן בלאַט
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
01:58, 20 אַפריל 2010 Sjakoj (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Pathoschild (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 • בליצפאסט בלאקירט
 • קען נישט רעדאַקטירן דעם אייגענעם רעדן בלאַט
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
21:30, 20 יולי 2008 Renamed user 20080720-006 (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Thogo (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
cross-wiki vandal
21:29, 20 יולי 2008 Renamed user 20080720-005 (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Thogo (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
cross-wiki vandal
21:29, 20 יולי 2008 Renamed user 20080720-004 (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Thogo (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
cross-wiki vandal
21:29, 20 יולי 2008 Renamed user 20080720-003 (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Thogo (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
cross-wiki vandal
21:29, 20 יולי 2008 Renamed user 20080720-002 (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Thogo (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
cross-wiki vandal
21:29, 20 יולי 2008 Renamed user 20080720-001 (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Thogo (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
cross-wiki vandal
06:43, 27 יוני 2008 BlackOrgasms.Can'tYouFeelThePain?IKissYourLifelessSkin. (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק רוני (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
שם משתמש בעייתי
13:01, 14 נאוועמבער 2007 ריפארטער (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Pathoschild (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 • בליצפאסט בלאקירט
Abusive publication of personal information while logged out (checkuser evidence)
14:22, 17 יולי 2007 Yiddish wikipedia (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק רוני (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
HE IS יודל acording to this list באַניצער:רוני/יודלס נעמען
02:58, 16 יולי 2007 נאך עפעס א יודל (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק רוני (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 • אויטאבלאק אומאַקטיווירט
הוספת שטויות/ג'יבריש לדפים: HE IS יואל.מ
01:32, 2 יולי 2007 יודל קרויס (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Shanel (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
Created account with the real name of another user. This is also a sock account for a user who s currently blocked.
22:17, 28 יוני 2007 יואל מ. (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Pathoschild (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
Reported violation of policy under the username user:יודלזלמןלייב, please comment at m:user talk:Pathoschild to discuss this block.
22:16, 28 יוני 2007 יוֹדל (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Pathoschild (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
Reported violation of policy under the username user:יודלזלמןלייב, please comment at m:user talk:Pathoschild to discuss this block.
22:13, 28 יוני 2007 מרום (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Pathoschild (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
Reported violation of policy under the username user:יודלזלמןלייב, please comment at m:user talk:Pathoschild to discuss this block.
22:00, 28 יוני 2007 יודלזלמןלייב (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Pathoschild (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
Reported violation of policy, please comment at m:user talk:Pathoschild to discuss this block.
14:03, 15 יוני 2007 שער (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Bastique (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
Vandalism, single purpose account
10:31, 14 יוני 2007 יוּדל (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק DrorK (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • אויטאבלאק אומאַקטיווירט
שם משתמש בעייתי
10:17, 14 יוני 2007 זלמן לייֵב (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק DrorK (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • אויטאבלאק אומאַקטיווירט
שם משתמש בעייתי
02:45, 14 יוני 2007 רוּני (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק DrorK (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • אויטאבלאק אומאַקטיווירט
שם משתמש בעייתי: Please chose another username. The name you have chosen is too similar to another user's name.
07:02, 4 מײַ 2007 וויקיפעדיע איז קאמיוניזעם (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק שמאלץ (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
שם משתמש בעייתי: vandal
16:31, 11 פעברואר 2007 קייןפראבלעם (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק יודל (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
checkuser by jhs steward has shoen this user breaking privecy of others
15:51, 11 פעברואר 2007 שור שגנח (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Jon Harald Søby (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
vandal
15:46, 11 פעברואר 2007 ויקאפיד (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק שמאלץ (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
vandal
15:23, 11 פעברואר 2007 חארוני (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק יודל (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
privecy breach
12:28, 9 פעברואר 2007 וועקיפעדי (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק שמאלץ (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
vandal
18:05, 8 פעברואר 2007 משה פון פראג (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק שמאלץ (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
vandal sockpuppet
17:56, 8 פעברואר 2007 Bisquit (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק שמאלץ (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
Vandal
17:40, 8 פעברואר 2007 שושנת יעקּב (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק שמאלץ (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
vandal
17:39, 8 פעברואר 2007 מקוה איִד (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק שמאלץ (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
vandal
01:39, 8 פעברואר 2007 יודל מיט הערשל קרויס (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק יודל (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
private name
ערשטער בלאטפריערדיקער בלאטקומענדיגער בלאטלעצטער בלאט