בלאקירטע באַניצער

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
געפֿינען א בלאקירטן באניצער
ערשטער בלאטפריערדיקער בלאטקומענדיגער בלאטלעצטער בלאט
צײַטשטעמפל ציל גייט אויס: בלאקירן סיסאפ בלאקירן פאַראַמעטערס אורזאַך
07:34, 17 מײַ 2022 חכם וסופר (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
20:12, 20 מערץ 2022 2a01:6500:a043:b0d8:1194:491:188:7681 (שמועס) 20:12, 20 סעפּטעמבער 2022
נאך 119 טעג, 2 שעה'ן און 22 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • נאָר אַנאָנימע באַניצער
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן פֿאלשע אינפֿארמאציע
19:00, 30 יאַנואַר 2022 104אלישר104 (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
קרומבאניצן מערערע קאנטעס
21:28, 29 יאַנואַר 2022 2a02:5080:2818:cdc0:aa77:3797:4c79:f918 (שמועס) 21:28, 29 יולי 2022
נאך 66 טעג, 3 שעה'ן און 38 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
12:32, 28 יאַנואַר 2022 2a02:5080:18d9:ff87:3ca9:70ad:215e:e8e5 (שמועס) 12:32, 28 יולי 2022
נאך 64 טעג, 18 שעה'ן און 43 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
18:44, 27 יאַנואַר 2022 אתי לוי אשה גם (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
קרומבאניצן מערערע קאנטעס
10:37, 27 יאַנואַר 2022 ירושלים אבי סופר (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
08:02, 24 יאַנואַר 2022 אברהמי2 (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
15:29, 19 יאַנואַר 2022 213.137.71.79 (שמועס) 15:29, 19 יולי 2022
נאך 55 טעג, 21 שעה'ן און 39 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • נאָר אַנאָנימע באַניצער
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
08:18, 19 יאַנואַר 2022 ינואר 2021 (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
08:15, 19 יאַנואַר 2022 46.31.101.108 (שמועס) 08:15, 19 יולי 2022
נאך 55 טעג, 14 שעה'ן און 25 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
20:07, 18 יאַנואַר 2022 213.137.71.104 (שמועס) 20:07, 18 יולי 2022
נאך 55 טעג, 2 שעה'ן און 17 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
12:35, 18 יאַנואַר 2022 213.137.70.64 (שמועס) 12:35, 18 יולי 2022
נאך 54 טעג, 18 שעה'ן און 45 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
09:30, 12 יאַנואַר 2022 213.137.70.197 (שמועס) 09:30, 12 יולי 2022
נאך 48 טעג, 15 שעה'ן און 41 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • נאָר אַנאָנימע באַניצער
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
08:10, 11 יאַנואַר 2022 אלי אלישר (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
21:01, 10 יאַנואַר 2022 213.137.70.57 (שמועס) 21:01, 10 יולי 2022
נאך 47 טעג, 3 שעה'ן און 11 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 • קען נישט רעדאַקטירן דעם אייגענעם רעדן בלאַט
 
20:50, 10 יאַנואַר 2022 יפרח כגפן111 (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
20:46, 10 יאַנואַר 2022 מעתוק סאלח חוגי (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
20:22, 10 יאַנואַר 2022 46.19.85.223 (שמועס) 20:22, 10 יולי 2022
נאך 47 טעג, 2 שעה'ן און 33 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
10:31, 6 יאַנואַר 2022 אלי בן חיים (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
קרומבאניצן מערערע קאנטעס
13:19, 3 יאַנואַר 2022 213.137.66.23 (שמועס) 13:19, 3 יולי 2022
נאך 39 טעג, 19 שעה'ן און 30 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • נאָר אַנאָנימע באַניצער
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
15:57, 2 יאַנואַר 2022 213.137.71.176 (שמועס) 15:57, 2 יולי 2022
נאך 38 טעג, 22 שעה'ן און 8 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • נאָר אַנאָנימע באַניצער
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
09:07, 2 יאַנואַר 2022 דגים הלבנים (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
קרומבאניצן מערערע קאנטעס
07:13, 30 דעצעמבער 2021 דגים האדומים (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
08:20, 29 דעצעמבער 2021 גם אני מצלם בחזרה (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
08:35, 27 דעצעמבער 2021 המחשמל (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
19:32, 26 דעצעמבער 2021 46.31.102.77 (שמועס) 19:32, 26 יוני 2022
נאך 33 טעג, 1 שעה און 43 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
18:45, 26 דעצעמבער 2021 213.137.66.4 (שמועס) 18:45, 26 יוני 2022
נאך 33 טעג און 56 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
18:44, 26 דעצעמבער 2021 אלישרררר (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
16:47, 26 דעצעמבער 2021 213.137.71.177 (שמועס) 16:47, 26 יוני 2022
נאך 32 טעג, 22 שעה'ן און 57 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • נאָר אַנאָנימע באַניצער
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
14:47, 23 דעצעמבער 2021 Globuml (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק WikiBayer (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 • בליצפאסט בלאקירט
Abusing multiple accounts or sockpuppetry (global sysop action)
09:18, 22 דעצעמבער 2021 דבש תמרים דבש (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
20:33, 16 דעצעמבער 2021 יגל וישמח (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
קרומבאניצן מערערע קאנטעס
06:55, 14 דעצעמבער 2021 חכם חנוכה בן מושון הלוי (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
06:48, 14 דעצעמבער 2021 אברהמי3 (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
12:42, 13 דעצעמבער 2021 מאיר נרו (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
קרומבאניצן מערערע קאנטעס
20:06, 12 דעצעמבער 2021 חודש טוב ושבת שלום ומבורך (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
קרומבאניצן מערערע קאנטעס
20:03, 12 דעצעמבער 2021 הנכד של שלום ושולה מרחוב פינס (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
19:48, 12 דעצעמבער 2021 אגיטן בלויא (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
07:13, 10 דעצעמבער 2021 שבת שלום ומבורך חודש טוב (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
קרומבאניצן מערערע קאנטעס
20:34, 9 דעצעמבער 2021 שבת שלום ומבורך וחודש טוב (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
20:31, 9 דעצעמבער 2021 אברהם סופר ירושלים תיבנה ותכונן (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
08:32, 9 דעצעמבער 2021 שבת שלום ומבורך (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
קרומבאניצן מערערע קאנטעס
06:52, 17 נאָוועמבער 2021 אברהם סופר ירושלים תיבנה ותיכונן (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
קרומבאניצן מערערע קאנטעס
19:25, 9 נאָוועמבער 2021 משמח עולמו (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
קרומבאניצן מערערע קאנטעס
19:32, 25 אָקטאָבער 2021 213.137.71.125 (שמועס) 19:32, 25 אָקטאָבער 2022
נאך 154 טעג, 1 שעה און 42 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • נאָר אַנאָנימע באַניצער
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
18:30, 11 אָקטאָבער 2021 מתתאל (שמועס | בײַשטײַערונגען) 18:30, 11 אָקטאָבער 2022
נאך 140 טעג און 40 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
וואנדאליזם
06:38, 23 מײַ 2021 17עונג שבת (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
15:07, 20 מײַ 2021 LaShakira1 (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Praxidicae (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 • בליצפאסט בלאקירט
 • קען נישט רעדאַקטירן דעם אייגענעם רעדן בלאַט
Spambot
15:57, 27 אַפריל 2021 אבי סופר הירושלמי (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
קרומבאניצן מערערע קאנטעס
ערשטער בלאטפריערדיקער בלאטקומענדיגער בלאטלעצטער בלאט