בלאקירטע באַניצער

געפֿינען א בלאקירטן באניצער
ערשטער בלאטפריערדיקער בלאטקומענדיגער בלאטלעצטער בלאט
צײַטשטעמפל ציל גייט אויס: בלאקירן סיסאפ בלאקירן פאַראַמעטערס אורזאַך
12:32, 8 נאָוועמבער 2022 213.137.66.31 (שמועס) 12:32, 8 מײַ 2023
נאך 162 טעג, 4 שעה'ן און 33 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • נאָר אַנאָנימע באַניצער
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
10:07, 8 נאָוועמבער 2022 46.31.102.13 (שמועס) 10:07, 8 מײַ 2023
נאך 162 טעג, 2 שעה'ן און 8 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • נאָר אַנאָנימע באַניצער
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
13:59, 6 נאָוועמבער 2022 2a02:5080:28ca:5a25:cb0b:af28:c0de:1224 (שמועס) 13:59, 6 מײַ 2023
נאך 160 טעג און 6 שעה'ן
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • נאָר אַנאָנימע באַניצער
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
13:56, 6 נאָוועמבער 2022 213.137.70.30 (שמועס) 13:56, 6 מײַ 2023
נאך 160 טעג, 5 שעה'ן און 57 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • נאָר אַנאָנימע באַניצער
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
13:54, 6 נאָוועמבער 2022 2a02:5080:18cd:f97b:edfd:679f:61a1:6b34 (שמועס) 13:54, 6 מײַ 2023
נאך 160 טעג, 5 שעה'ן און 55 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • נאָר אַנאָנימע באַניצער
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
12:41, 23 אָקטאָבער 2022 185.24.205.57 (שמועס) 12:41, 23 יאַנואַר 2023
נאך 57 טעג, 4 שעה'ן און 42 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • נאָר אַנאָנימע באַניצער
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
19:08, 20 אָקטאָבער 2022 46.31.102.30 (שמועס) 19:08, 20 יאַנואַר 2023
נאך 54 טעג, 11 שעה'ן און 9 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • נאָר אַנאָנימע באַניצער
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
08:41, 22 סעפּטעמבער 2022 תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע (שמועס | בײַשטײַערונגען) 08:41, 22 סעפּטעמבער 2023
נאך 299 טעג און 42 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
קרומבאניצן מערערע קאנטעס
08:38, 22 סעפּטעמבער 2022 46.31.102.45 (שמועס) 08:38, 22 דעצעמבער 2022
נאך 25 טעג און 39 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • נאָר אַנאָנימע באַניצער
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
09:14, 14 סעפּטעמבער 2022 213.137.71.142 (שמועס) 09:14, 14 מערץ 2023
נאך 107 טעג, 1 שעה און 15 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • נאָר אַנאָנימע באַניצער
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
17:09, 4 סעפּטעמבער 2022 OZAJA (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק Praxidicae (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 • בליצפאסט בלאקירט
 • קען נישט רעדאַקטירן דעם אייגענעם רעדן בלאַט
Spambot
19:20, 18 אויגוסט 2022 אבניו (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
19:24, 10 אויגוסט 2022 אגודת ישראל (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
קרומבאניצן מערערע קאנטעס
19:55, 3 אויגוסט 2022 הכר (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
14:49, 31 יולי 2022 החלבן (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
14:44, 31 יולי 2022 46.31.102.59 (שמועס) 14:44, 31 יאַנואַר 2023
נאך 65 טעג, 6 שעה'ן און 46 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • נאָר אַנאָנימע באַניצער
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
11:31, 27 יולי 2022 יא בבא קמא (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
09:47, 24 יולי 2022 46.31.102.107 (שמועס) 09:47, 24 יאַנואַר 2023
נאך 58 טעג, 1 שעה און 48 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • נאָר אַנאָנימע באַניצער
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
16:56, 13 יולי 2022 46.31.102.34 (שמועס) 16:56, 13 יאַנואַר 2023
נאך 47 טעג, 8 שעה'ן און 58 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • נאָר אַנאָנימע באַניצער
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
10:48, 10 יולי 2022 213.137.71.23 (שמועס) 10:48, 10 יאַנואַר 2023
נאך 44 טעג, 2 שעה'ן און 49 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • נאָר אַנאָנימע באַניצער
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
06:50, 6 יולי 2022 נחלת צבי2 (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
18:36, 5 יולי 2022 נוה צבי (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
וואנדאליזם
07:27, 31 מײַ 2022 213.137.70.239 (שמועס) 07:27, 1 דעצעמבער 2022
נאך 3 טעג, 23 שעה'ן און 28 מינוט
פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • נאָר אַנאָנימע באַניצער
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
07:34, 17 מײַ 2022 חכם וסופר (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
19:00, 30 יאַנואַר 2022 104אלישר104 (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
קרומבאניצן מערערע קאנטעס
18:44, 27 יאַנואַר 2022 אתי לוי אשה גם (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
קרומבאניצן מערערע קאנטעס
10:37, 27 יאַנואַר 2022 ירושלים אבי סופר (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
08:02, 24 יאַנואַר 2022 אברהמי2 (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
08:18, 19 יאַנואַר 2022 ינואר 2021 (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
08:10, 11 יאַנואַר 2022 אלי אלישר (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
20:50, 10 יאַנואַר 2022 יפרח כגפן111 (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
20:46, 10 יאַנואַר 2022 מעתוק סאלח חוגי (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
10:31, 6 יאַנואַר 2022 אלי בן חיים (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
קרומבאניצן מערערע קאנטעס
09:07, 2 יאַנואַר 2022 דגים הלבנים (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
קרומבאניצן מערערע קאנטעס
07:13, 30 דעצעמבער 2021 דגים האדומים (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
08:20, 29 דעצעמבער 2021 גם אני מצלם בחזרה (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
08:35, 27 דעצעמבער 2021 המחשמל (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
18:44, 26 דעצעמבער 2021 אלישרררר (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
14:47, 23 דעצעמבער 2021 Globuml (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק WikiBayer (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 • בליצפאסט בלאקירט
Abusing multiple accounts or sockpuppetry (global sysop action)
09:18, 22 דעצעמבער 2021 דבש תמרים דבש (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
20:33, 16 דעצעמבער 2021 יגל וישמח (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
קרומבאניצן מערערע קאנטעס
06:55, 14 דעצעמבער 2021 חכם חנוכה בן מושון הלוי (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
06:48, 14 דעצעמבער 2021 אברהמי3 (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
ארײַנלייגן שטותים/טאָטעריש אין בלעטער
12:42, 13 דעצעמבער 2021 מאיר נרו (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
קרומבאניצן מערערע קאנטעס
20:06, 12 דעצעמבער 2021 חודש טוב ושבת שלום ומבורך (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
קרומבאניצן מערערע קאנטעס
20:03, 12 דעצעמבער 2021 הנכד של שלום ושולה מרחוב פינס (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
19:48, 12 דעצעמבער 2021 אגיטן בלויא (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
07:13, 10 דעצעמבער 2021 שבת שלום ומבורך חודש טוב (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
קרומבאניצן מערערע קאנטעס
20:34, 9 דעצעמבער 2021 שבת שלום ומבורך וחודש טוב (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
20:31, 9 דעצעמבער 2021 אברהם סופר ירושלים תיבנה ותכונן (שמועס | בײַשטײַערונגען) אויף אייביק פוילישער (שמועס | בײַשטײַערונגען)
 • עריכה (כל האתר)
 • קאנטע באשאפֿן בלאקירט
 
ערשטער בלאטפריערדיקער בלאטקומענדיגער בלאטלעצטער בלאט