ענדערט באַניצער רעדן:לערי ריינהארט (אפטיילונג)

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דאס איז א רעדן בלאט. זייט אזוי גוט רעספעקטירן דעם ציל פונעם בלאט (אדורכרעדן דעם אינהאלט פונעם ארטיקל), שרייבט קלאר, און געדענקט אונטערשרייבן אייערע ביישטייערונגען, דורך אריינקלאפן פיר 'טילדעס' (~~~~).

ווארענונג: איר זענט נישט אריינלאגירט. אייער איי פי אדרעס וועט ווערן עפנטלעך זעבאר ווען איר פירט דורך ענדערונגען . אז איר לאגירט ארײַן אדער שאפט א קאנטע, וועלן אײַערע רעדאקטירונגען ווערן צוגעשריבן צו אײַער באניצער-נאמען, ווי אויך אנדערע טובות.

אויפהיטנדיק די ענדערונגען, איר זענט מסכים מיט די ניצבאַדינגונגען , און איר זענט אומאָפּענדערלעך מסכים צו פּובליקירן אייער ביישטייערונג אונטער CC BY-SA ליצענץ 3.0 און GFDL. איר שטימט צו, אַז אַ היפּערלינק אָדער URL איז גענוג צושרייבן אונטערן Creative Commons ליצענץ.

אָפּשאַפֿן הילף װי אַזוי צו ענדערן (עפֿנט זיך אין א נײַעם פענסטער)